85 kliniken
lanets-foretagare-sigill

Cosmetic is an art, we made it into science.

Welcome to 85 Kliniken

One of Swedens hair clinics with most experience in hair transplantation.

With a team that have completed over 9 000 hair transplantations, we can be proud here at 85 kliniken to have the most experience in Sweden. Thanks to the FUE-method we are a world-leading clinic and we have specialized us in a gentle hair transplant method with a lifelike result with no scars.

With a written guarantee on all our hair transplantations, you can feel safe that we at 85 kliniken is the safe choice for your appearance.

Hårbehandlingar av hårspecialister

Våra hårkliniker erbjuder våra patienter möjligheten att genomföra en hårbehandling eler transplantation på våra hårkliniker i Sverige eller i Turkiet. Det ger dig som har ett behov av att genomföra hårtransplantationer en större möjlighet att själv avgöra vad som passar för dig.

Transplantationen görs med FUE och DHI tekniker. Vilket innebär kortare läkningstid och innebär även att det inte blir några synliga ärr efter utförd behandling.

Vårt team har utfört över 9000 framgångsrika transplantationer. Därför är vi säkra på att vi kan hjälpa dig med dina behov och ge dig den hårtransplantationen som uppfyller dina behov och krav.

I samband med en transplantation tar man hårsäckar från bakhuvudet, dessa kallas för grafts. Dessa placeras sedan där man behöver hårtransplantationen. Varje graft innehåller mellan 1 – 4 hårstrån och tekniken går även att använda för ögonbryn och skäggväxt. Det ger dig håret du vill ha på den platsen där du vill ha det på ett relativt enkelt sätt.

Behandlingar på våra hårkliniker

Alla våra patienter kan välja att utföra en hårtransplantation i Sverige på våra hårkliniker i både Göteborg och Stockholm. Valet finns även att utföra transplantationer i Turkiet, då ingår allt utom flygresan i vårt pris. Priset på en hårtransplantation skiljer sig åt beroende på antal grafts som måste utföras om behandlingen utförs i Sverige, men är ett fastpris för de som utförs i Turkiet.

Du kan genomföra fler behandlingar hos oss vi erbjuder bl.a ögonbrynstransplantation, skäggtransplantation och PRP-behandling på vår hårklinik.

Get Consultation

Use our smooth form and choose what you want to be contacted about, and we will call you.

See before and after pictures

You will be able to see the outline of your new hairline immediately after the hair transplant and within a few months the result will be visible.

Visit 85 kliniken

Have you been booked for a consultation time at our clinic in Göteborg/Gothenburg? Find it easy with Google.

Our Services

85 Kliniken Hårtransplantation

Hair transplantation

In conjunction with a FUE hair transplantation, hair follicles (grafts) are removed from the back of the head and, if necessary, also from the sides. Each hair follicle is a unit that contains about 1-4 hairs. The right technology and equipment is absolutely crucial for the result.
Read more
85 kliniken prp behandling sverige

PRP treatment

PRP (Platelet Rich Plasma) – also known as Dracula or Vamyr treatment – is a bio-rejuvenating cell technique that, through growth factors in our platelets, stimulates the skin’s regeneration and production of collagen and elastic fibers.
Read more

Smooth booking

Book your free consultation today, meeting either online or at our clinic.

Smooth booking

Book your free consultation today, meeting either online or at our clinic.