Hårtransplantation resultat - Före och efter

Det är normalt att ditt hår är fjällande, rött eller svullet. Under de första 4 veckorna ses förskingring efter att ditt hår har växt. Det kommer inte att skrämma dig, och mer resistenta hår kommer att växa. Dessa förklippta hår är ohälsosamma rötter. Du ska definitivt undersökas på de dagar som din hårspecialist säger i ett år.

hårväxt efter hårtransplantation

När håret växer?

Frågan är en av de vanligaste frågorna från personen som genomgår en hårtransplantationsoperation. När kommer det transplanterade håret att växa? Svaret på frågan beror på personen. Det följer emellertid i allmänhet följande process.

Efter hårtransplantation börjar chockutsläpp och hår som växer ut ur sömnfasen (telogen) börjar växa. Hår som växer till en betydande längd inom 3-6 månader når en synlig form efter 6 månader. Med den 8: e månaden blir håret gradvis tjockare. I slutet av den 12: e månaden avslutar håret nu större delen av sin tillväxt. Efter denna process fortsätter håret att växa i sin normala cykel.

Det bör noteras att denna tillväxt kan vara långsam hos vissa patienter; därför kan de behöva vänta på att 12-månadersfasen ska slutföras. För när vävnaden läker kommer ny hårväxt att fortsätta. Det viktiga här är hur lång tid det tar för cellerna som ger håret näring att skicka signalerna för att stimulera tillväxt till nya blodkärl för det transplanterade håret. Längden på denna period varierar också från person till person. Eftersom förhållandena som påverkar blodflödet negativt varierar beroende på personens struktur och situation. Med andra ord, frågan om när det transplanterade håret kommer att växa formas efter personens kropp.

Normalt upplever varje hårsäck en hårväxtcykel oberoende. Så medan vissa växer, vilar antingen någon eller faller av. Av denna anledning observeras ingen förändring i hår som går igenom sin normala kurs. Samma mängd hår skyddar sig själv. Svaret på frågan om när det transplanterade håret kommer att växa efter hårtransplantation , besvaras faktiskt inom ramen för denna cykel. Denna cykel, som går i form av Anagen (tillväxt), Catagen (paus), Telogen (kasta), fortsätter från där den slutade efter operationen. I allmänhet, efter hårtransplantation, byter hår till Catagen och snart därefter till Telogen. Tiden på telogen varierar från patient till patient.

Första 15 dagarna: Vid hårtransplantationsoperationer är de första 15 dagarna viktiga när det gäller hårretention. Även om hårskorporna fortsätter efter den första tvätten har vävnaden börjat läka. Det är nödvändigt att fortsätta vara uppmärksam på eventuell infektionsmöjlighet.
Det är nödvändigt att vara mycket försiktig, särskilt under tvättprocessen, vilket hjälper skorporna att passera.

Hårtransplantation efter 1 månad

Chockutsläpp observeras mestadels i detta skede. Så håret går in i vilofasen. Eftersom det är en naturlig process rekommenderas det att övervinna situationen utan stress. Dessutom kommer klåda att förekomma i transplantationsområdet när området börjar läka under denna process; klåda rekommenderas dock inte.

Hårtransplantation efter 2-4 månader

Det märks att nytt hår växer efter att chocken har övervunnits. Således är frågan “När kommer det transplanterade håret att växa?” Hår som börjar växa blir synligt den 12: e veckan. Röda bubblor kan också observeras på huvudet i denna process, eftersom hårsäckarna växer utanför huden.

Det är viktigt att veta att det transplanterade håret kommer att falla inom 2 till 8 veckor efter hårtransplantation för frågan “när kommer det transplanterade håret att växa”. Detta tillstånd, som kallas chockavgivande, är det normala förloppet för hårtransplantationsoperationer.

Shock shedding, kort sagt, är förlusten av transplanterat hår. Svaret på frågan om när det transplanterade håret kommer att växa är exakt efter denna process. Shock shedding är ett normalt tillstånd i hårets normala cykel, i övergången till den nya tillväxtfasen. Shock shedding, som vanligtvis inträffar under den första månaden av operationen, betyder inte att allt hår är utgjutet. Denna process kan ta 1 eller 2 månader. Det finns ingen tydlig information om när den börjar och slutar. Att veta att situationen är tillfällig lindrar för människor som har
hårtransplantation.

Hårtransplantation efter 4-6 månader

Håret som växer ser vanligtvis ut som en fjäder. Den är krökt, svag och tunn, men det här är en normal process.. Med den 22: e veckan är det en betydande ökning av det transplanterade håret. Vid den 28: e veckan börjar håret äntligen bli tjockna.

Hårtransplantation efter 6 månader och mer

Med denna process kommer personen som har genomgått en hårtransplantation att se resultatet av behandlingen.
Personens hår har äntligen nått den nivå att han kan ge den form han vill ha. Generellt kan håret på toppen växa sent jämfört med håret på framsidan. Därför tar det mest definitiva resultatet efter hårtransplantationsoperationer ibland 1 och ett halvt år.

Eftervård för hårtransplantationen

Området som fått nytt hår är väldigt känsligt och måste skyddas från solen. Schampo börjar användas efter den andra dagen efter ingreppet. Schampo är viktigt för att förhindra att det bildas skorpor runt håret. Samt vara noggran med att tvätta händer innan du rör vid det behandlade området för att undvika möjliga infektioner.

Boka Konsultation

Gratis konsultation

85kliniken erbjuder gratis konsultation. På konsultationen får du veta mer om oss och vår behandlingsmetod och vi svarar på alla dina frågor och förklarar hur vi kan hjälpa dig med ditt håravfall.

Vår Rekommendation

– En viktig del i läkningsprocessen.

Vi rekommenderar PRP-behandling i samband med hårtransplantation. PRP bidrar till snabbare läkning, påskyndar aktivering av de transplanterade hårsäckarna och förefaller även minska antalet hårsäckar som går i vilofas efter en operation.

Vad kostar det?

Det exakta priset avgörs av behandlingens omfattning och om den kombineras med annan behandling. Innan behandlingen inleds får du en prisuppgift av din behandlare eller konsult.

Delbetalning

Önskar du att delbetala beloppet, finns en rad möjligheter:

Medical Finance, som vi samarbetat med en längre tid, erbjuder lån upp till 30 000kr i två år. Låt Medical Finance hjälpa dig med finansieringen av din operation.
Human Finance, med sin fokusering på hälsa och vård, vill underlätta det för människor att få den behandling som man önskar.
Lendo, hjälper med ett bra lån genom att samla de bästa bankerna på en plats.

Vi erbjuder även räntefri avbetalning.