Ögonbrynstransplantation

Hårtransplantationer är väldigt vanliga och har ökat stadigt i popularitet. Det är egentligen ingen skillnad på hår- och ögonbrynstransplantationer. Transplantationer för ögonbrynen ska användas försiktigare än andra hårtransplantationer. Detta är för att det finns färre hårsäckar i ögonbrynen, och ett litet misstag kan bli väldigt synligt.

Ögonbrynstransplantationer varar i 1.5 till 2 timmar. Rötterna tas från andra delar av kroppen och transplanteras till ögonbrynen. Därefter kan ögonbrynen växa som vanligt.

Hur det går till

Transplantation av ögonbryn liknar andra tillvägagångssätt av hårtransplantation som utförs i hårbotten på så sätt att, för lämpliga kandidater, är det transplanterade håret permanent. På andra områden skiljer transplantationerna sig mycket åt eftersom ögonbryn har sina egna unika egenskaper.

Riktningen av ögonbryns-håren förändras dramatiskt i olika delar av pannan. I området för ögonbryns-håren närmast näsan, pekar håret uppåt. Håret över toppen av ögonbrynet pekar utåt och nedåt och håret i den nedre delen av pannan växer utåt och uppåt.

Vem är lämpad för en hårtransplantation?

Ögonbrynen är en stor del hur ett ansikte upplevs. De ”ramar” in ögonen och kan utöka känslan för mimik och miner.

En ögonbrynstransplantation hos en hårklinik innebär däremot inte att hela ögonbryn förflyttas (så som vid hårtransplantation) utan att ögonbrynen ges fylligare och eventuellt bredare känsla.

En orsak till att denna transplantation önskas kan vara att ögonbrynen har tunnats ur rejält över åren. Det kan exempelvis ske om noppning skett över lång tid. Det kan därmed resultera i att tillväxten helt har stoppats. Men det kan självklart även finnas andra orsaker bakom detta så som sjukdom eller olyckor.

Innan din hårtransplantation

Före en hårtransplantation så genomförs en konsultation där vi går igenom patientens individuella förutsättningar, förväntningar och det resultat som kan uppnås. Vi undersöker även hårkvalitet samt ställer frågor om den allmänna hälsan för att få ta reda på vad vad som är möjligt.

Därefter ges prisuppgifter och förslag på olika tider för en möjlig operation. Vi går noggrant igenom hur en operation utförs samt hur eftervården ska göras. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt i ditt beslut.

 

Viktigt att tänka på inför en operation;

  • Ta inga mediciner dagarna innan ingreppet
  • Konsumera ej alkoholhaltiga drycker
  • Minska eller sluta med användningen av tobak om möjligt
  • Alkohol och tobak kan minska överlevnadsnivån för de nya hårsäckarna

Eftervård för hårtransplantationen

Området som fått nytt hår är väldigt känsligt och måste skyddas från solen. Schampo börjar användas efter den andra dagen efter ingreppet. Schampo är viktigt för att förhindra att det bildas skorpor runt håret.

De transplanterade håren kommer falla ut under de första 10 dagarna men kommer börja att växa ut igen efter två till tre månader och öka i tillväxt och volym under de nästkommande 6-9 månaderna.

Gratis konsultation

85kliniken erbjuder gratis konsultation. På konsultationen får du veta mer om oss och vår behandlingsmetod och vi svarar på alla dina frågor och förklarar hur vi kan hjälpa dig med ditt håravfall.

Vår Rekommendation

– En viktig del i läkningsprocessen.

Vi rekommenderar PRP-behandling i samband med hårtransplantation. PRP bidrar till snabbare läkning, påskyndar aktivering av de transplanterade hårsäckarna och förefaller även minska antalet hårsäckar som går i vilofas efter en operation.

Vad kostar det?

Det exakta priset avgörs av behandlingens omfattning och om den kombineras med annan behandling. Innan behandlingen inleds får du en prisuppgift av din behandlare eller konsult.

Delbetalning

Önskar du att delbetala beloppet, finns en rad möjligheter:

Medical Finance, som vi samarbetat med en längre tid, erbjuder lån upp till 30 000kr i två år. Låt Medical Finance hjälpa dig med finansieringen av din operation.
Human Finance, med sin fokusering på hälsa och vård, vill underlätta det för människor att få den behandling som man önskar.
Lendo, hjälper med ett bra lån genom att samla de bästa bankerna på en plats.