Hårtransplantation för kvinnor

När man hör om hårtransplantationer idag så handlar det ofta om manliga sådana då hårtransplantation kvinna tyvärr fortfarande är ett ganska ovanligt ingrepp, särskilt i Sverige. I länder som Turkiet, Iran och Libanon är det vanligare att kvinnor söker den här typen av hjälp.

Det kommer antagligen bli vanligare med mindre men fler transplantationer i framtiden vilket betyder att man gör finjusteringar som att fylla i vikar och snygga till hårlinjen.

Det varierar vad kvinnor är missnöjda med när det kommer till hårlinjen, vissa märker att den tunnas ut, andra gillar inte formen och en del har ett naturligt högt hårfäste som de vill sänka.

Den vanligast förekommande behandlingen hos oss för kvinnor, är återskapande av hårfästet och förtätning av mindre partier samt rekonstruktion av ärr efter plastikoperationer.

Kvinnor som har medfött högt hårfäste och höga vikar eller de som har drabbats av ärftligt håravfall.

Hårtransplantation för kvinna kommer inte längre ses som ett stort ingrepp utan ett sätt för kvinnor att enkelt må bättre över sin hårsituation.

Vi är stolta över att kunna erbjuda även kvinnor en metod med täta inplaceringar, snabb läkning och minimal risk för synliga ärr. En metod som vi anser vara den absolut mest lämpade för kvinnor då den ger det mest naturliga och tillfredställande resultatet som finns tillgängligt på marknaden idag.

Hårtransplantation för kvinnor steg för steg

Inför en hårtransplantation kvinna är det mycket viktigt att patienten inser vad ingreppet innebär och hur transplantationen går till. Det är också essentiellt att förväntningarna på slutresultatet ligger på en rimlig nivå. De flesta kunder som genomgår en transplantation blir nöjda men det är viktigt att ha förväntningar som är realistiska. En kvinna med kraftigt håravfall kommer troligtvis inte att få tillbaka samma hårkvalitet som hon hade som ung. På grund av detta är det mycket viktigt att patienten får en konsultation innan behandlingen påbörjas. Under konsultationen diskuteras förväntningar, individuella förutsättningar och patientens allmänna hälsotillstånd och hårkvalitet

När kvinnor vill genomföra hårtransplantation med FUE-metoden rakas underhåret på bakhuvudet för att donatorområdet inte ska vara synligt. Därefter hårsäckarna plockas ut från donator-området.

håravfall kvinnor

( Donatorområdet inför plockning )

Håravfall hos Kvinnor

(Donatorområdet dagen efter plockningen)

Varje utplockad hårsäcksgrupp omgärdas av en cylinderformad vävnadstub med omkretsen 0.6-1 mm.

Håravfall hos Kvinnor

När hämtningen är klar förbereds och lokalbedövas mottagarområdet.

Transplantationsmomentet börjar med att man sticker små mm-stora hål i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg.

Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar för att imitera naturlig hårväxt. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet.

Hårsäckar med 1-2 hår placeras längst fram i det nya hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Denna placering imiterar helt naturlig hårväxt.

De små stickhålen läker snabbt och efter en till två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon nämnvärd rodnad i hårbotten. De små hålen i donationsområdet försvinner lika fort.

Boka Konsultation

Gratis konsultation

85kliniken erbjuder gratis konsultation. På konsultationen får du veta mer om oss och vår behandlingsmetod och vi svarar på alla dina frågor och förklarar hur vi kan hjälpa dig med ditt håravfall.

Vad kostar det?

Det exakta priset avgörs av behandlingens omfattning och om den kombineras med annan behandling. Innan behandlingen inleds får du en prisuppgift av din behandlare eller konsult.

Delbetalning

Önskar du att delbetala beloppet, finns en rad möjligheter:

– Medical Finance, som vi samarbetat med en längre tid, erbjuder lån upp till 30 000kr i två år. Låt Medical Finance hjälpa dig med finansieringen av din operation.
– Human Finance, med sin fokusering på hälsa och vård, vill underlätta det för människor att få den behandling som man önskar.
– Lendo, hjälper med ett bra lån genom att samla de bästa bankerna på en plats.

Vi erbjuder även räntefri avbetalning.